Wednesday, December 7, 2011

Contoh Alat-alat Sebutan

Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

(a) pengeluar (artikulator) - alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan di 
                                                beberapa  kedudukan.

     Contoh: hujung lidah, bibir lelangit lembut dan sebagainya.

(b) daerah pengeluar (artikulasi) - merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator.

     Contoh: gigi atas, gusi dan lelangit keras.

No comments:

Post a Comment